SYNERGISTIC RESEARCH – STRØMRENSING

Strømforsyningene i dagens komponenter har i liten grad evne til å fjerne innkommende radio frekvens interferens (RFI), digital støy, og elektro-magnetiske forstyrrelser (EMI).
Mange strømrensere på markedet kan gi en litt mer behagelig lyd, men på bekostning av tapte detaljer, luftighet, dynamikk og kontroll på de lave frekvensene. Synergistic Research fører AC gjennom såkalte elektromagnetisk celler, og alt fungerer utenfor signalveien i motsetning til strømrensere som har transformatorer eller choker i signalveien. Det at komponentene ligger i selve signalbanen kan skape ytterligere problemer, – ikke minst demping av dynamikk. PowerCell 4 og 10 forbedre systemets lydbilde i bredde og høyde, og den vil ikke dempe dynamikken!

Synergistic Research sin nye Ground Block er basert på samme teknologi som finnes i Synergistic Research sine HFT High (Frequency Transducers), FEQ (Frequency Equalizers) og XOT (Cross Over Transducers). UEF teknologien renser opp høyfrekvent støy som ellers påvirker musikk signalet. 
Når UEF teknologien kobles til Synergistic Research sin aktiv skjerm i produkter som Tranquility Baser, PowerCells, Atmosphere kabler, og jord termineringer vil du høre et lavere støynivå.