Synergistic Research – Audio Tuning

Hos Synergistic Research har de en helhetlig systemtilnærming for å skape synergi i hele signalkjeden. Alle aspekter av ytelse blir tatt hensyn til, og fordi det er mer som utgjør synergi enn bare kabler, har de utviklet noen av verdens mest innovative løsninger som f.eks. PowerCell, UEF teknologier og Ground Block . Selvfølgelig er audio kabler og strømledninger er en av de største bidragsyterne til systemytelsen sammen med romakustikk. Ved siden av disse nevnte produktgrupper så er Synergistic Research pioner til flere banebrytende teknologier som aktiv skjerming med luft dielektrikum og tilpassede ”tunbare” kabler med UEF Tuning kretser for å få deg enda nærmere musikken.