Master Audio System – Forforsterker

Momentum forforsterker er utviklet for å gi nødvendig kvalitet til Momentum monoblokker og Momentum stereotrinn. Synergien ved å benytte begge produktene viser seg å være betydelig.
I likhet med Momentum forsterkerne bruker forforsterkeren balansert kretstopologi for å oppnå maksimal båndbredde og lavt støynivå. Det benyttes ingen op-amper, heller ingen tilbakekobling.

Hearing it combined with a pair of the lMomentum monoblocks might make you go weak at the knees
-The Absolute Sound 

 

Omtaler av Momentum Preamplifier

The Absolute Sound

If it doesn’t bring tears to your eyes, then clearly you’ve got no soul!

Stereophile

How has Dan D’Agostino done it? I can’t answer the question in technical terms, and as I write this I haven’t yet seen John Atkinson’s measurements, but here’s the recipe for what I heard: Take an ultraquiet backdrop. Then, without making the sound too soft or too etchy, add just the right balance of liquidity and delicacy, to produce natural transient attacks, a generous, almost tube-like sustain, and take-your-breath-away decays that produce the sensation of floating on a cloud. Combine that with precise, three-dimensional imaging—particularly in terms of front-to-back-of-hall image delineation—expansive soundstaging, explosive dynamics, and exceptional transparency, and you have the Momentum’s «sound.

Momentum forforsterker er utviklet for å gi nødvendig kvalitet til Momentum monoblokker og Momentum stereotrinn. Synergien ved å benytte begge produktene viser seg å være betydelig.
I likhet med Momentum forsterkerne bruker forforsterkeren balansert kretstopologi for å oppnå maksimal båndbredde og lavt støynivå. Det benyttes ingen op-amper, heller ingen tilbakekobling.

Volumjustering er gjort gjennom en motstand som styres av en optisk kontroller, den mest transparente metode for å justere volum. En 300 VA strømforsyning i et eget chassis isolerer preampens sensitive kretser fra elektromagnetisk interferens og støy. Rent estetisk matcher enheten effekt forsterkerne, blant annet ved sitt bruk av lett synlige kjøleribber i rent kobber.

Ingen forsterker ser ut som Momentum. Ingen andre forsterkere lyder som Momentum.

Spec Verdier
Utganger 2 balansert utganger
Innganger 6 balanserte innganger
Dimensjon 17 x 8 x 16 in. (hwd)

Kr. 612.000,-

NYHETER