dartZeel

Grunnlegger og sveitser Hervé Deletraz har i gjennom 20 år eksperimentert med optimale forsterkerkretsløp. Målsetningen har vært å konstruere en forsterkning av musikksignalet med så få komponenter i signalveien som overhodet mulig. Dette er ikke gjort ut i fra økonomi, men ut fra filosofien om den reneste og mest nøytrale lyd. dartZeel er tidløst design med musikkgjengivelse i verdensklasse. Trolig ett av våre mest ekslusive merker.